• KONKURS- dyrektor ds. lecznictwa – zamknięty

  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko  DYREKTOR DS.LECZNICTWA  Warunki…

  Więcej
 • Konkurs 2021 – Technik Elektroladiolog

  OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)    Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie…

  Więcej
 • Konkurs 2021- Opiekunka Medyczna

  OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)    Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…

  Więcej
 • Konkurs 2021- Położna

  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu…

  Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu