• Konkurs lekarz SOR

  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz.633 t.j.)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń…

  Więcej
 • Konkurs Psycholog

  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz.633 t.j.)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń…

  Więcej
 • Konkurs Pielęgniarka

  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz.633 t.j.)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń…

  Więcej
 • Konkurs-Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii

  KM.02.21 – 2021.12.08 – Ogłoszenie KM.02.21 – 2021.12.08 – SWKO_ KM.02.21 – 2021.12.08 – 1.Formularz_Oferta KM.02.21 – 2021.12.08 – 2.Formularz_Cenowy KM.02.21 – 2021.12.08 – 3.Specyfikacja_parametrów…

  Więcej

Our Visitor

008303
Total views : 18342

Our Visitor

008303
Total views : 18342

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu