Konkurs – lekarz Oddział U-O

OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)   Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów…

Więcej