• 16 KWIETNIA 2020
  • 0

  Konkurs Lekarz SOR

  OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)   „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

  Więcej
  • 4 GRUDNIA 2019
  • 0

  KM/02/19 „Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii”

  OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na: KM/02/19 „Wykonywanie  opisów  badań w systemie teleradiologii”  Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j….

  Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu