• Konkurs Technik RTG

  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu…

  Więcej
 • konkurs – pielęgniarka

  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu…

  Więcej
 • Konkurs- Dyrektor ds. lecznictwa

  Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 45 Prezesa Giżyckiej Ochrony Zdrowia z dnia 24.08.2021 otwarcie konkursu zostaje przesunięte na dzień 30.09.2021 na godzinę 12:00.   OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r….

  Więcej
 • Konkurs Koordynator SOR

  Giżycko, dn. 02.07.2021r.   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń…

  Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu