KM/02/19 „Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii”

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na: KM/02/19 „Wykonywanie  opisów  badań w systemie teleradiologii”  Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j….

Więcej