Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
(wjazd od ul. T. Kościuszki)

Numery kontaktowe

Centrala

tel. (87) 429 66 66
fax. (87) 428 36 77

Izba przyjęć / SOR

Izba Przyjęć tel. 87 429 66 83

SOR tel. 87 429 66 82

Nocna i świąteczna opieka lekarska/pielęgniarska

Lekarze tel. 87 429 66 33
Pielęgniarki tel. 87 429 66 34

Fizjoterapia

Sala gimnastyczna tel. 87 429 67 52
Fizykoterapia tel. 87 429 67 53

Szpital

Oddział Telefony
INTENSYWNA TERAPIA
Lekarze 87 429 67 65
Pielęgniarki 87 429 67 66
CHORÓB ZAKAŹNYCH
Lekarze 87 429 66 91
Pielęgniarki 87 429 66 56
WEWNĘTRZNY
Lekarze 87 429 67 01
Pielęgniarki 87 429 67 02
GINEKOLOGIA
Lekarze 87 429 67 14
Pielęgniarki 87 429 67 15
Pacjentki 87 429 67 17
POŁOŻNICZY
Pielęgniarki 87 429 67 11
Pacjentki 87 429 67 12
DZIECIĘCY
Lekarze 87 429 67 61
Pielęgniarki 87 429 67 62
Pacjenci 87 429 67 63
NOWORODKI
Ordynator Noworodków 87 429 67 10
Pielęgniarki 87 429 66 65
Oddział Telefony
CHIRURGIA OGÓLNA
Lekarze 87 429 67 31
Pielęgniarki 87 429 67 32
Pacjenci 87 429 67 34
URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Lekarze 87 429 67 41
Pielęgniarki 87 429 67 42
Pacjenci 87 429 66 80
Odcinek Septyczny B 87 429 67 51
NEUROLOGIA
Lekarze 87 429 67 91
Pielęgniarki 87 429 67 92
Pacjenci 87 429 67 95
UROLOGIA
Lekarze 87 429 67 24
Pielęgniarki 87 429 67 27
Pacjenci 87 429 66 70
ODDZIAŁ RATUNKOWY
Lekarze 87 429 67 55

Poradnie i Pracownie

Poradnia Telefon
Rejestracja szczepień Covid-19 87 429 66 25
kom. 608 787 366
Medycyny rodzinnej – rejestracja 87 429 66 42
Neurologiczna – rejestracja 87 429 66 44
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja Giżycko) 87 428 56 33
Ginekologiczno-Położnicza (Położne Giżycko) 87 428 55 80
Ginekologiczno-Położnicza (Wydminy) 87 428 30 02
Chirurgii Ogólnej 87 428 54 51
Chorób Płuc i Gruźlicy i domowego lecz. tlenem 668 677 823
Endokrynologiczna 87 428 55 31
Kardiologiczna 87 429 66 16
Gastroenterologiczna 87 429 66 16
Preluksacyjna 87 429 67 48
Chorób Zakaźnych 87 429 66 93
Onkologiczna 87 429 66 54
Urologiczna 87 429 66 26
Urazowo-Ortopedyczna 87 429 66 48
Pracownia Telefon
Kardiologiczna 87 429 66 16
Bronchoskopii 87 429 67 05
Immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi 87 429 67 82
Endoskopowa 87 429 66 15
USG 87 429 67 49
EEG 87 429 67 05
Bronchoskopii 87 429 67 93
87 429 67 48
RTG Lekarze

Rejestracja RTG i TK oraz odbiór wyników

 87 429 67 45

87 429 67 47

Inne

Inne Telefon
Kierownik Apteki 87 429 66 74
Sterylizatornia 87 429 66 69
Prosektorium 87 429 66 18

Kontakt mailowy

Stanowisko/Dział Adresy e-mail
Sekretariat sekretariat@zozgiz.pl
Prezes Zarządu Andrzej Bujnowski abujnowski@zozgiz.pl
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Małgorzata Mistera mmistera@zozgiz.pl
Dyrektor ds. Lecznictwa Tomasz Przymorski tprzymorski@zozgiz.pl
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych zaopatrzenie@zozgiz.pl
Kierownik mwojnowska@zozgiz.pl
Dział Techniczny Kierownik aczetyrbok@zozgiz.pl
Rozliczenie Usług Medycznych rum@zozgiz.pl
Kierownik mlysy@zozgiz.pl
Księgowość ksiegowosc@zozgiz.pl
Główna Księgowa jmartyniuk@zozgiz.pl
Kadry kadry@zozgiz.pl
Kierownik ekuprewicz@zozgiz.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna dzardzin@zozgiz.pl
Apteka apteka@zozgiz.pl
kierownik klopot@zozgiz.pl
Pracownik socjalny abienkowska@zozgiz.pl

Administracja

Administracja Telefon
Sekretariat Prezesa 87 429 66 01
Główna księgowa 87 429 66 20
Dział ekonomiczno-finansowy 87 429 66 22
Dyrektor d/s lecznictwa 87 429 66 03
Dyrektor d/s pielęgniarstwa 87 429 66 06
Kierownik działu ds. pracowniczych 87 429 66 10
Kierownik działu administracyjnego 87 429 66 04
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych 87 429 66 30
Kierownik działu technicznego 87 429 66 40
Statystyka medyczna 87 429 66 50
Kierownik działu rozrachunku usług medycznych,
planowania i analiz
87 429 66 23
Pracownik socjalny 87 429 66 11