Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko

Numery kontaktowe

Centrala

tel. (87) 429 66 66
fax. (87) 428 36 77

Izba przyjęć / SOR

tel. 87 429 66 83

Nocna i świąteczna opieka lekarska/pielęgniarska

Lekarze tel. 87 429 66 33
Pielęgniarki tel. 87 429 66 34

Fizjoterapia

Sala gimnastyczna tel. 87 429 67 52
Fizykoterapia tel. 87 429 67 53

Szpital

Oddział Telefony
INTENSYWNA TERAPIA
Lekarze 87 429 67 65
Pielęgniarki 87 429 67 66
CHORÓB ZAKAŹNYCH
Lekarze 87 429 66 91
Pielęgniarki 87 429 66 92
PODODDZIAŁ COVIDOWY
Lekarze 87 429 67 41
Pielęgniarki 87 429 67 52
WEWNĘTRZNY
Lekarze 87 429 67 01
Pielęgniarki 87 429 67 02
GINEKOLOGIA
Lekarze 87 429 67 14
Pielęgniarki 87 429 67 15
Pacjentki 87 429 67 17
POŁOŻNICZY
Pielęgniarki 87 429 67 11
Pacjentki 87 429 67 12
NOWORODKI
Ordynator Noworodków 87 429 67 10
Pielęgniarki 87 429 66 65
Oddział Telefony
CHIRURGIA OGÓLNA
Lekarze 87 429 67 31
Pielęgniarki 87 429 67 32
Pacjenci 87 429 67 34
DZIECIĘCY
Lekarze 87 429 67 61
Pielęgniarki 87 429 67 62
Pacjenci 87 429 67 63
URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Lekarze 87 429 67 44
Pielęgniarki 87 429 67 42
Pacjenci 87 429 66 80
Odcinek Septyczny B 87 429 67 51
NEUROLOGIA
Lekarze 87 429 66 17
Pielęgniarki 87 429 67 51
Pacjenci 87 429 67 95
UROLOGIA
Lekarze 87 429 67 24
Pielęgniarki 87 429 67 27
Pacjenci 87 429 66 70

Poradnie i Pracownie

Poradnia Telefon
Medycyny rodzinnej – rejestracja 87 429 66 42
Neurologiczna – rejestracja 87 429 66 44
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja Giżycko) 87 428 56 33
Ginekologiczno-Położnicza (Pielęgniarki Giżycko) 87 428 55 80
Ginekologiczno-Położnicza (Wydminy) 87 428 30 02
Chirurgii Ogólnej 87 428 54 51
Chorób Płuc i Gruźlicy 87 428 55 31
Domowego lecz. tlenem 87 428 55 31
Endokrynologiczna 87 428 55 31
Kardiologiczna 87 429 66 16
Gastroenterologiczna 87 429 66 16
Preluksacyjna 87 429 67 48
Chorób Zakaźnych 87 429 66 93
Onkologiczna 87 429 66 54
Urologiczna 87 429 66 26
Urazowo-Ortopedyczna 87 429 66 48
Pracownia Telefon
Kardiologiczna 87 429 66 16
Bronchoskopii 87 429 67 05
Immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi 87 429 67 82
Endoskopowa 87 429 66 15
USG 87 429 67 49
EEG 87 429 67 05
Bronchoskopii 87 429 67 93
87 429 67 48
RTG Lekarze: 87 429 67 45
Rejestracja RTG i TK oraz odbiór wyników: 87 429 67 47

Inne

Inne Telefon
Kierownik Apteki 87 429 66 74
Sterylizatornia 87 429 66 69
Prosektorium 87 429 66 18

Kontakt mailowy

Adresy e-mail Telefon
Sekretariat sekretariat@zozgiz.pl
Prokurent, Dyrektor ds. Operacyjnych Anita Karnacewicz anita.karnacewicz@zozgiz.pl
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Małgorzata Mistera mmistera@zozgiz.pl
Dyrektor ds. Lecznictwa
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych zaopatrzenie@zozgiz.pl
kierownik mwojnowska@zozgiz.pl
Rozliczenie Usług Medycznych rum@zozgiz.pl
kierownik bcwiklicz@zozgiz.pl
Księgowość ksiegowosc@zozgiz.pl
Główna Księgowa jmartyniuk@zozgiz.pl
Kadry kadry@zozgiz.pl
kierownik ekuprewicz@zozgiz.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna Wiesława Naumowicz wnaumowicz@zozgiz.pl
Apteka apteka@zozgiz.pl
kierownik klopot@zozgiz.pl
Koordynator spraw socjalnych Anna Bieńkowska abienkowska@zozgiz.pl

Administracja

Administracja Telefon
Sekretariat Dyrektora 87 429 66 01
Główna Księgowa 87 429 66 20
Księgowość 87 429 66 22
Dyrektor d/s Lecznictwa 87 429 66 03
Dyrektor d/s Pielęgniarstwa 87 429 66 06
Kierownik Działu ds. pracowniczych 87 429 66 10
Płace 87 429 66 21
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego 87 429 66 04
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych 87 429 66 30
Statystyka medyczna 87 429 66 50
Kierownik Działu rejestr usług medycznych 87 429 66 25
Koordynator spraw socjalnych 87 429 66 11