Ustanowienie kuratora dla spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o. w restrukturyzacji

Na wniosek zarządcy restrukturyzacyjnego Agnieszki Białej, Sędzia-komisarz z Sądu Rejonowego
w Olsztynie, która nadzoruje proces sanacji szpitala, ustanowiła kuratora dla spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o. w restrukturyzacji. Została nim Anna Kurzyńska, radca prawny. Współpracuje ona z Sądem Rejonowym w Olsztynie przy postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kurator będzie reprezentowała spółkę „Szpital Giżycki” w postępowaniu sanacyjnym poprzez np. udział w na zgromadzeniu wierzycieli lub radzie wierzycieli.

Natomiast jedyną osobą uprawnioną do zarządzania szpitalem, majątkiem i przedsiębiorstwem spółki oraz do zawierania umów na rzecz szpitala pozostaje w dalszym ciągu zarządca restrukturyzacyjny Agnieszka Biała.

Cieszę się, że Anna Kurzyńska została ustanowiona kuratorem spółki. Jestem przekonana, że nasza współpraca usprawni skomplikowany proces restrukturyzacji szpitala” – powiedziała Agnieszka Biała.

W procesie bieżącego zarządzania szpitalem zarządca restrukturyzacyjny jest wspierany przez prokurenta i dyrektora do spraw operacyjnych do którego zadań należy bieżące administrowanie szpitalem pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego. Natomiast
sprawy lecznictwa i medyczne szpitala należą do zadań dyrektora do spraw lecznictwa dr. Tomasza Przymorskiego.