#RZECZoBIZNESIE: Agnieszka Biała: Pieniądze ze źródeł komercyjnych to szansa dla szpitali. 21.08.2018

Agnieszka Biała rozmawia z Michałem Niewiadomskim z Rzeczpospolitej TV  o realizacji planu naprawczego dla Szpitala Giżyckiego.

Kliknij tu aby obejrzeć

Postępowanie sanacyjne w Szpitalu Giżyckim. Czy inni pójdą tym śladem?

Sądzę, że układ jaki zawarliśmy z wierzycielami jest otwarciem nowej drogi dla innych zadłużonych szpitali realizujących program naprawczy. Nasze doświadczenie pozwala wskazać plusy, jak i ryzyka postępowania sanacyjnego – mówi Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Pełny tekst artykułu:

20180611_Rynek_Zdrowia_-_Postepowanie_sanacyjne_w_Szpitalu_Gizyckim

Historia pewnego oddłużania – artykuł Agnieszki Białej, Menedżer Zdrowia, 21 lutego 2018 r.

„Po 10 miesiącach od rozpoczęcia procesu naprawczego plan restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego jest wykonywany w większym stopniu, niż wynikałoby to z założeń (większa dynamika). Włączenie placówki do tzw. sieci szpitali umożliwiło zakontraktowanie usług medycznych na II stopniu referencyjności z przychodami na 2018 r. w wysokości 48 mln zł, tj. więcej o 1,3 mln zł w stosunku do planu restrukturyzacji. W listopadzie szpital się zbilansował, tj. osiągnął zysk na poziomie 81 tys. zł. W grudniu wyniósł on 50 tys. zł. Było to konsekwencją działań naprawczych prowadzonych w miesiącach poprzednich (strata malała z miesiąca na miesiąc o kilkadziesiąt tysięcy złotych). Przychody w tym czasie wzrosły o 10% przy wzroście kosztów tylko o 1,5%” – pisze Agnieszka Biała.

Pełny tekst artykułu:

20180221_Menedzer_Zdrowia_-_A._Biala_Historia_pewnego_oddluzania

Rozmowa z Agnieszką Białą i Wojciechem Iwaszkiewiczem, 21 lutego 2018 r.

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny i Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka rozmawiają o Szpitalu Giżyckim w Telewizji Mazurskiej, w programie Na Temat.

„Szpital pełni swoje funkcje medyczne, przyjmuje pacjentów i jest bezpieczny dla pacjenta. O to będziemy dbać, bo to jest największe dobro. Szpital wychodzi na prostą, bilansuje się, ale potrzebuje dokapitalizowania, aby mógł się rozwijać” – mówi Agnieszka Biała.

Kliknij tu aby obejrzeć

Rynek Zdrowia, 14 lipca 2017, wywiad z Agnieszką Białą

Postępowanie sanacyjne – jak wykorzystać je w szpitalu?

Na sanację nie trzeba patrzeć jak na ucieczkę przed egzekucją i wierzycielem, ale jak na narzędzie, które daje ochronę i czas na wykonanie, z dobrym skutkiem, niezwykle trudnej pracy menadżerskiej i biznesowej. Jednocześnie zabezpiecza też prawa wierzycieli, gdyż mają wiele narzędzi, by nie doprowadzić do działania sprzecznego z ich interesem.

20170714_Rynek_Zdrowia_Postepowanie_sanacyjne_-_jak_wykorzystac_je_w_szpitalu

Drugi poziom referencyjności to szansa lecznicy na wyjście z zapaści. Giżycki szpital pozostaje bez zmian.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło krajową sieć szpitali, które będą miały zapewnione finansowanie w najbliższych latach. Giżycki szpital ma zapewniony drugi stopień referencyjności. To dobra wiadomość dla pacjentów, bowiem zostają zachowane wszystkie dotychczasowe oddziały i przychodnie. Personel również powinien mieć powody do zadowolenia, bo nie będzie zwolnień. Wypadnięcie z sieci oznaczałoby redukcję personelu i świadczeń.

20170706_Drugi_poziom_referencyjnosci_to_szansa_lecznicy

Rzeczpospolita TV: wywiad z Agnieszką Białą

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny, w rozmowie z Marcinem Piaseckim z Rzeczypospolitej, opowiada o najważniejszych wyzwaniach i szansach jakie daje profesjonalna i odpowiedzialna restrukturyzacja na przykładzie szpitala w Giżycku.

Kliknij tu aby obejrzeć