SZPITAL GIŻYCKI

Szpital powstał w 1910 r. Wzniesiony wtedy budynek przy ul. Warszawskiej 41 nadal jest użytkowany przez szpital.

Właścicielem Szpitala jest Miasto Giżycko.

Liczba łóżek – 247

Oddziały

Oddział Liczba łóżek Lekarze
Oddział Chirurgii Ogólnej 33 5 + dyżurujący lekarze
Oddział Chorób Zakaźnych 27 4 + dyżurujący lekarze
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 30 6 + dyżurujący lekarze
Oddział Neurologiczny 26 5 + dyżurujący lekarze
Oddział Pediatryczny 19 3 + dyżurujący lekarze
Oddział Urazowo-Ortopedyczny 25 8 + dyżurujący lekarze
Oddział Wewnętrzny 39 8
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3 7 + dyżurujący lekarze
Pododdział Noworodkowy 12 2 + dyżurujący lekarze
Szpitalny Oddział Ratunkowy 6 2 + dyżurujący lekarze
Oddział Urologiczny 27 5
Razem oddziały i szpitalny oddział ratunkowy 247 55 + dyżurujący lekarze

Przy szpitalu działa 12 przyszpitalnychporadni specjalistycznych i 9pracowni (RTG, TK, USG, Endoskopii, Diagnostyki Kardiologicznej, EKG, Bronchoskopii, EEG, Immunologii z Bankiem Krwi).

Zatrudnienie

Obecnie w Szpitalu pracują 474 osoby (stan na 31.05.2017), które mają różne formy zatrudnienia: kontrakty, umowy o pracę, inne umowy,w tym:

Lekarze 55+ 47 dyżurujących
Pielęgniarki 247
Pracownicy administracyjni i socjalni 29