Izba Przyjęć

Planowe przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 07:30 : 18:00

Przyjęcia nieplanowane ze skierowaniem odbywają się całodobowo poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Numery telefonów

 • 87 429 66 83 Rejestracja 1
 • 87 429 66 85 Rejestracja 2

Pacjent zgłaszający się do Szpitala na Izbę Przyjęć powinien posiadać:

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

 2. Skierowanie tradycyjne lub kod dla e-skierowania

 3. Dokument ubezpieczenia ( w razie awarii systemu Ewuś – do weryfikacji)

 4. NIP zakładu pracy w przypadku Zwolnienia Lekarskiego

 5. Dotychczasową dokumentację medyczną z leczenia lub hospitalizacji

 6. Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej

 7. Leki przyjmowane na stałe

 8. Przebranie (piżamy,bieliznę,kapcie)

 9. Środki higieny osobistej, kosmetyki

 

Godziny przyjęć planowych pacjentów:

Urologia – 07:30 -08:30

Urazowo – Ortopedyczny – 08:30 – 09:30

Chirurgia Ogólna – 09:30 – 10:00

Wewnętrzny – 09:00 – 10:00

Neurologia – 09:00 -10:00

Ginekologia – 16:00 – 17:00

 

Przypadki pilne ze skierowaniami ( pacjenci nieplanowi) przyjmowane są poza kolejnością

Przed planowanym przyjęciem do Szpitala proszę o wypełnienie poniższych ankiet: