Oddział A i IT

Ilość łóżek: 3

Lokalizacja: I piętro budynek główny

Numery telefonów

 • 87 429 67 65 koordynator oddziału / lekarze
 • 87 429 66 66 pielęgniarki

Lekarz Koordynator

lek. med. Tomasz Ciesielski

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Halina Diaczek – specjalistka z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego

Przyjęcia na oddział:

nieplanowane w trybie pilnym

Zakres świadczeń:

Oddział prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością podstawowych funkcji organizmu oraz udziela świadczenia w zakresie anestezjologii na Bloku Operacyjnym i w innych komórkach organizacyjnych Szpitala.

Wyposażenie oddziału:

 • 3 stanowiska intensywnej terapii wyposażone w respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry i kapnografy
 • aparaty do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną x3
 • aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej
 • sprzęt do wykonywania intubacji i tracheostomii
 • aparat do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
 • pompy infuzyjne i żywieniowe
 • defibrylatory

Godziny wizyt lekarskich:

07.30-8.00 i dodatkowo zgodnie z potrzebami

Godziny wydawania wypisów:

zgodnie z potrzebami

Co rodzina powinna dostarczyć:

 • dowód osobisty
 • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu
 • wyniki badań
 • informacje o leki, które przyjmuje chory
 • przybory toaletowe

Uwaga: Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.