Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość łóżek: 6

Lokalizacja: parter

Numery telefonów

 • Telefon główny / FAX 87 428 57 58
 • Stanowisko segregacji TRIAGE : 87 429 66 82
 • Punkt pielęgniarski: 87 429 66 84
 • Gabinet lekarski : 87 429 67 55
 • Koordynator oddziału: 87 429 67 59
 • Ratownik koordynujący 87 429 66 63

Lekarz Koordynator

Robert Wilamowski
Specjalista chirurgii ogólnej
Specjalista chirurgii onkologicznej
Specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka koordynująca

Sylwia Gawryś

Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR nie przyjmuje pacjentów w trybie planowym.

Stanowi jednostkę organizacyjną systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 • wstępnej diagnostyce,
 • podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (art. 33 ust. 2 – Dz.U. z 2020 r. poz. 882) zobowiązała szpitale w których znajdują się SOR-y do zapewnienia niezwłocznego transportu sanitarnego w razie konieczności do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wyposażenie oddziału:

 • Sala obserwacyjna 4 łóżkowa z monitorowaniem parametrów życiowych
 • Sala intensywnej opieki 2 łóżkowa
 • gabinet resuscytacyjno-zabiegowy
 • sala operacyjno-zabiegowa
 • gipsownia
 • obszar segregacji medycznej
 • obszar dekontaminacji
 • 4 gabinety konsultacyjne, w tym gabinet USG

Sprzęt:

Aparaty do znieczulenia, aparat RTG, USG, EKG, Centrala nadzoru kardiologicznego, defibrylatory, kardiomonitory, ogrzewacz pacjenta, ogrzewacz płynów infuzyjnych, respiratory, analizator parametrów krytycznych, defibrylatory, pompy infuzyjne, kapnograf, pulsoksymetry i inny drobny sprzęt.

Godziny wizyt lekarskich:

Na bieżąco

Godziny wydawania wypisów:

Na bieżąco