Podstawa prawna restrukturyzacji

Sanacja szpitala w Giżycku jest przeprowadzana na postawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016.

Prawo to zmieniło model naprawy przedsiębiorstw z wykorzystaniem narzędzi prawnych. Szpitale uzyskały możliwość restrukturyzacji. Prawo to pozwala, po wdrożeniu działań naprawczych w samym szpitalu oraz przy zgodzie większości wierzycieli, na rozłożenie długu na raty, odroczenie spłaty, a także na ewentualne zmniejszenie zobowiązań. Po otwarciu postępowania szpital nie może spłacać długów powstałych przed jego otwarciem.

W trakcie przeprowadzania sanacji szpitala, przepisy ustawy nie pozwalają na egzekucję z majątku szpitala czy też wypowiadania ważnych dla funkcjonowania szpitala umów, pomimo niespłacenia długów powstałych przed otwarciem postępowania. Takie wypowiedzenie będzie jednak możliwe, jeśli szpital nie będzie spłacać nowych zobowiązań, powstałych już po otwarciu postępowania.

Celem restrukturyzacji jest sanacja operacyjna i finansowa, przy jednoczesnym spłaceniu zobowiązań wobec wierzycieli.

Sąd Rejonowy w Olsztynie 8 listopada 2017 r. zatwierdził  przygotowany przez Agnieszkę Białą, zarządcę restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny.

Zatwierdzenie_planu_restrukturyzacyjnego_Szpital.pdf

Plan_restrukturyzacyjny.pdf