Lokalizacja

ul. Warszawska 41 Budynek Główny , parter

Rejestracja

tel. 87 429 67 47

Uwaga:
Zakres wykonywanych badań i zabiegów:
W pracownia RTG, wykonujemy m.in.: zdjęcia czaszki, zdjęcia układu kostno-stawowego, zdjęcia
górnych dróg oddechowych i narządów klatki piersiowej, zdjęcia narządów jamy brzusznej, zdjęcia
zębów, badanie kontrastowe z użyciem środków cieniujących.
Podstawą do wykonania badania jest odpowiednie skierowanie.

 

*Jednostka Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z. o. o. wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
*Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników za pomocą dawkomierzy indywidualnych.
*Jednostka prowadzi systematycznie przeglądy aparatów i testy specjalistyczne.
* Na podstawie zmierzonych dawek indywidualnych stwierdza się, że działalność w ciągu minionych 12 miesięcy nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.
*Pracownia RTG/TK nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. z 2005 poz. 168/ dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności: 1mSv/rok.