Lokalizacja

ul. Warszawska 41, Budynek główny, parter

Rejestracja

tel. 87 429 67 47

Dzień tygodnia Rejestracja Godz. przyjęć Lekarz przyjmujący
Poniedziałek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

Lek. med. Anna Kuten (specjalista radiologii)
Lek. med. Katarzyna Jasiak-Szeluga (specjalista radiologii)

Wtorek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Środa 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

Uwaga:
Wymagane skierowanie.
Badania tomograficzne pozwalają na wykonywanie zdjęć przekrojowych. W pracowni
pracuje nowoczesny, 16-rzędowy 32-warstwowy tomograf komputerowy optima 520 CT firmy GE. Posiadający pełne
oprzyrządowanie i oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie badania z
projekcjami trójwymiarowymi, pozwala na wykonanie badań angiograficznych czy badań
całego ciała z wykorzystaniem kontrastu lub bez.

 

*Jednostka Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z. o. o. wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
*Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników za pomocą dawkomierzy indywidualnych.
*Jednostka prowadzi systematycznie przeglądy aparatów i testy specjalistyczne.
* Na podstawie zmierzonych dawek indywidualnych stwierdza się, że działalność w ciągu minionych 12 miesięcy nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.
*Pracownia RTG/TK nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. z 2005 poz. 168/ dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności: 1mSv/rok.