Lokalizacja

ul. Warszawska 41, Budynek główny, parter

Rejestracja

tel. 87 429 67 47

Dzień tygodnia Rejestracja Godz. przyjęć Lekarz przyjmujący
Poniedziałek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

Lek. med. Anna Kuten specjalista radiologii
Lek. med. Katarzyna JasiakSzeluga specjalista radiologii

Wtorek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Środa 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

Uwaga:
Wymagane skierowanie.
Badania tomograficzne pozwalają na wykonywanie zdjęć przekrojowych. W pracowni
pracuje nowoczesny, 16-rzędowy 32-warstwowy tomograf komputerowy optima 520 CT firmy GE. Posiadający pełne
oprzyrządowanie i oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie badania z
projekcjami trójwymiarowymi, pozwala na wykonanie badań angiograficznych czy badań
całego ciała z wykorzystaniem kontrastu lub bez.