PN/02/03/20 – Sukcesywna dostawa endoprotez na potrzeby Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. w upadłości

Informujemy, że przetargi o wartości przekraczającej progi unijne od dnia 22.03.2019r.  publikowane i przekazywane będą na platformie elektronicznej Marketplanet. Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalgizycki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=szpitalgizycki…

Więcej