• Dostawa materiałów do sterylizacji

    Status: ogłoszony Rodzaj zamówienia: Dostawy Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku Termin składania ofert: 2010-08-19 10:00:00 Termin otwarcia ofert: 2010-08-19 12:00:00 Ogłoszono dnia: 2010-08-11 Numer ogłoszenia: 217003…

    Więcej
  • Przetarg na wykonanie projektu lądowiska

    SP ZOZ w Giżycku informuje, że na Stronie Starostwa Powiatowego w Giżycku zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu lądowiska na terenie SP ZOZ Giżycko.  Dokumenty do pobrania z poniższej strony: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/zamowienia_publiczne/137/103/Wykonanie_projektu_budowlanego_wraz_z_kosztorysem_inwestorskim_ladowiska_dla_smiglowcow_wraz_z_zespolem_parkingow_i_drogami_dojazdowymi/.

    Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu