Warto zobaczyć!

Bezpłatne serwisy dla pacjentów – szczegółowe kwestie zdrowotne:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
www.niebieskalinia.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
www.brpd.gov.pl

TELEFON ZAUFANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
116 111
www.116111.pl

TELEFON ZAUFANIA – DEDYKOWANY OSOBOM CIERPIĄCYM Z POWODU UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
801 889 880

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA
116123