Wycena Szpitala Giżyckiego

Zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli zarządca restrukturyzacyjny zleciła wycenę Szpitala Giżyckiego. Wartość szpitala została oszacowana została na poziomie między 10,7 a 11,7 mln zł, bez uwzględnienia środków pieniężnych.

Ta wartość szpitala jest efektem prowadzonych od 1 marca 2017 r. działań naprawczych, ogromnego zaangażowania wszystkich jego pracowników, aby ten wszedł do sieci szpitali o II stopniu referencyjności z finansowaniem zryczałtowanym w wysokości 49 mln zł na rok 2018.

Wycena ta będzie służyć jako wartość referencyjna w przypadku ewentualnych przekształceń własnościowych i do rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyceny szpitala znajdują się w pliku poniżej.

20180228_Podsumowanie_wyceny_Szpital_Gizycki.pdf